Imatge Corporativa FASE 30

Icones per a la difusió

La Federació d’Associacions Socio-Culturals de l’Espai 30, promou activitats. Aquestes han de respectar l’ús de la imatge corporativa de la FASE 30. Aquí trobareu logos que han de ser d’ús en la difusió de les activitats que hi realitzeu