Espai30

Una mica d’història

Des de l’1 de setembre del 2016, al barri de La Sagrera es va iniciar un nou projecte de gestió comunitària de l’anomenat Espai 30, que inclou les naus amb passat industrial del Passatge Bofarull 7, 9 i 11. Es va emprendre un nou camí al servei de les entitats i veïns i veïnes del barri. Un repte al qual està cridat tothom que vulgui implicar-se per fer-lo viable i sostenible. Hi ha la ferma voluntat de convertir-lo en un lloc de trobada de la gent de La Sagrera que permeti teixir i enfortir les relacions personals. Unes relacions que ajudin a fer més comunitat i alhora acullin, facilitin i promoguin activitats i propostes adreçades a les entitats i veïns del barri. I tot per tal d’aconseguir que la Sagrera sigui més participativa, creativa, cohesionada, innovadora, cultural i solidària.

Aquests valors i finalitats s’associen amb un concepte: l’Ateneu, que es va desenvolupar amb força arreu del nostre país a finals del segle XIX. Avui en dia segueix sent vàlid, degudament adaptat als reptes i canvis de la nostra societat. En el cas sagrerenc, enllaça amb l’Ateneu Obrer i el Foment Regional (finals segle XIX fins a la dècada dels vint del segle XX) , vinculat a la figura de Martí Molins. Més modernament va haver la reivindicació veïnal, als voltants dels anys 70, que reclamava que el Cinema Imperial “La Barraca”, que portava anys tancat, es convertís en un Ateneu Popular. S’aconseguí recuperar l’espai, però va prendre el format homogeneïtzat a tota la ciutat, pel consistori de l’època, de Centre Cívic. Un model de funcionament que era diferent del que reivindicàvem.

Fa uns anys en Xavier Basiana trobà un espai, intuí les possibilitats, les ideà i adaptà per a activitats socials i culturals. Primer, intervingué des de la Fundació Sagrera i més tard, com a gestor d’unes naus que estaven en desús i en procés de canvi de propietat cap a l’Ajuntament, que finalment va assumir la seva titularitat. L’Ajuntament conscient de la funció social que s’ha desenvolupat en el barri, ha cedit la gestió, prèvia signatura d’un conveni, a l’Associació Cultural Espai-30, on s’apleguen diferents entitats socials i culturals que hi realitzen les seves activitats, i es va comprometre a la rehabilitació de les instal·lacions en dues fases. Una primera fase bàsica, feta a finals del 2016, que ha suposat posar l’equipament en normativa, i una segona fase, molt mes profunda, per a la qual cal un projecte molt acurat que ja s’ha començat a treballar i que segons les previsions de l’ajuntament es materialitzarà en un equipament de nova planta a finals del 2019.

Amb aquesta eina tenim, doncs, l’oportunitat de seguir treballant per al barri i de recuperar uns valors culturals i socials de convivència que s’han impulsat des dels Ateneus i que continuen sent plenament vigents.

*Fotografia de finals del 1962 cedida per Joan Cuixar, veí del barri de la Sagrera

Anomenem l’Espai 30 – Ateneu Sagrerenc el complex que defineix el perímetre de tres antigues naus industrials del barri de la Sagrera, construïdes a primers del 1910.

La primera de les tres naus fou l’antiga fabrica de pintures propietat de Sr. Ivanow Bauer i que mes tard es traslladà, a una nova edificació  que coneixem com Nau Ivanow. posteriorment i fins el 2008 va estar ocupada per l’empresa Construccions Metàl·liques Guillot; la segona nau era l’antic dipòsit dels olis d’oliva Abaco, i la tercera, Ion, estava dedicada a manufactures diverses.

A la fotografia adjunta realitzada  a finals dels anys seixanta, es pot observar que estan a tocar del Rec Comtal i Molí “La Esperanza”, podent-se distingir els carrers de l’època i els tallers del metro de Barcelona., la Farinera “La Esperanza” i els magatzems de ferro Vall Sistach.

El nom d’ Espai30 es degut al numero 30 repetit moltes vegades des dels orígens del barri dins del radi de  30 passes al voltant de l’església de Sant Marti, com a espai sagrat i de aixopluc per a les persones que hi vivien.

A voltants del 2010, neix un espai cultural a la Sagrera situat dins les tres naus i que es va pensar d’anomenar-lo Espai 30, com de aixopluc per als veïns del barri i per a la cultura.