Cessió d’Espais

La cessió de les sales i dels espais expositius poden ser sol·licitades per totes les persones, grups, entitats, institucions i empreses que així ho desitgin, sempre i quan s’ajustin a les condicions especificades en la normativa.

Per fer la sol·licitud de les sales, espais, plató fotogràfic o laboratori de fotografia, heu d’emplenar la fitxa de sol·licitud i el document de responsabilitat i entregar-los presencialment a l’Espai30 o via correu electrònic: info.espai30@gmail.com

Fitxa i normativa de la cessió d’espais

Responsabilitat cessió d’espais

Sol·licitud x Formulari (provisional)