Cessió d’Espais

La cessió i de les sales i dels espais expositius poden ser sol·licitades per totes les persones, grups, entitats, institucions i empreses que així ho desitgin, sempre i quan s’ajustin a les condicions especificades en la normativa.

Per fer la sol·licitud de les sales, espais, plató fotogràfic o laboratòri de fotografia, heu d’emplenar la fitxa de sol·licitud i entregar-la presencialment a l’Espai30 o via correu electrònic: info@ace30.cat

Clickeu a sobre dels següents enllaços per descarregar-vos la fitxa de sol·licitud o mirar les tarifes i normatives.

Fitxa i normativa de la cessió d’espais

Tarifes Cessió d’Espais

Normativa i tarifes del plató fotogràfic

Normativa i tarifes del laboratòri de fotografia