Cessió d’Espais

La cessió de les sales i dels espais expositius poden ser sol·licitades per totes les persones, grups, entitats, institucions i empreses que així ho desitgin, sempre i quan s’ajustin a les condicions especificades en la normativa.

Per fer la sol·licitud d’espais, heu d’emplenar el formulari corresponent i acceptar les condicions d’ús. (SI voleu fer ús de l’Espai per exposar Obres Plàstiques cliqueu aquí)

Després d’haver-lo enviat, rebreu notificació de l’estat de la vostra petició i les passes a seguir. Si en el termini de deu dies no heu rebut resposta, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Demanda d’Espai per a Entitat o Persona aliena a l’Espai 30

Reserva per a Entitat Federada

Un cop s’hagi aprovat la vostra proposta, si necessiteu fer difusió: aneu aquí