Logo Districte Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona

Logo de l’Ajunt. BCN per a fer-ne ús a la difusió de la vostra activitat a l’Espai 30. Aquest logo s’ha de posar al marge inferior de la imatge que feu per a la difusió. Cartelleria, post …

És un logo que sempre cal posar-lo, perquè n’és el del titular de l’Espai 30, l’Ajuntament de Barcelona

Categoria:

Exemple d’ús

Scroll to top