La junta de la FASE30

La junta de la Federació d’Associacions Socioculturals Espai 30 està constituïda, a través de l’aprovació de l’assemblea, pels representants de les entitats adscrites i que participen donant suport al projecte de la FASE30.

Actualment som 11 entitats adscrites. La junta està composada per: president, vicepresidenta, secretària, tresorer i un seguit de comissions que les composen membres de la junta i socis i sòcies de les entitats federades.

Entitats representades a la junta: