La junta de la FASE30

La junta de la Federació d’Associacions Socioculturals Espai 30 està constituïda a través de l’aprovació de l’assemblea, per els representants de les entitats adscrites i que participen donant suport al projecte de l’FASE30.

Actualment som 10 entitats adscrites. La junta està composada per: president, vicepresident, secretari, tresorer i un seguit de comisions que les composen membres de la junta i socis i sòcies de les entitats federades.

Entitats representades a la junta: