La junta ACE30

La junta de la Associació Cultural del Espai30 esta constituïda mitjans aprovació de la assemblea, per els representants de les entitats adscrites i que participant en donar suport al projecte de la ACE30, actualment som 11 entitats adscrites, la junta esta composada per un president, un vicepresident , una secretaria, un tresorer i nou comissions que la composen membres de la junta i socis i sòcies de la entitat.

Entitats representades a la junta:

Dona Llum, Cooperativa 30panxes, Sagrera es mou, Photoespai30, DistricteIXimatge, EXO wifi net, coopdevs, Banc del temps, DIEM25, Penya Barcelonista DXXI, Associació Aixó es Vida.

Comissions:

Agenda Sol·licitud; Econòmica; Personal; Activitats Culturals; Difusió i comunicació; Manteniment; Projeccions i futbol; Exposicions; Constitució nova Federació