Espais

La cessió i lloguer de les sales i dels espais expositius poden ser sol·licitades per totes les persones, grups, entitats, institucions i empreses que així ho desitgin, sempre i quan s’ajustin a les condicions especificades en la normativa. Més informació